PERSONDATAPOLITIK

1. Introduktion

1.1 Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores webstedsbesøgende og tjenestebrugere.

1.2 Denne politik gælder, hvor vi agerer som dataansvarlig med hensyn til personlige data om vores webstedsbesøgende og tjenestebrugere; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af ​​disse personoplysninger.

1.3 Vi bruger cookies på vores hjemmeside. I det omfang disse cookies ikke er strengt nødvendige for leveringen af ​​vores hjemmeside og tjenester, vil vi bede dig om at give samtykke til vores brug af cookies, når du første gang besøger vores hjemmeside.

1.4 Vores hjemmeside inkorporerer privatlivskontrol, som påvirker, hvordan vi vil behandle dine personlige data. Ved at bruge fortrolighedskontrollerne kan du angive, om du ønsker at modtage direkte markedsføringskommunikation og begrænse offentliggørelsen af ​​dine oplysninger. Du kan få adgang til privatlivskontrollerne via https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til Chesterfield Sofa Company Ltd. For mere information om os, se afsnit 13.

2. Kredit

2.1 Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Hvordan bruger vi dine personlige data

3.1 I afsnit 3 har vi angivet:

(a) de generelle kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle

(b) i tilfælde af personoplysninger, som vi ikke har fået direkte fra dig, kilden og specifikke kategorier af disse data

(c) de formål, som vi kan behandle personoplysninger til og

d) retsgrundlaget for behandlingen.

3.2 Vi kan behandle data om din brug af vores hjemmeside og tjenester ("brugsdata"). Brugsdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og webstedsnavigationsstier samt information om timingen, hyppigheden og mønsteret for din tjenestebrug. Kilden til brugsdataene er vores analytiske sporingssystem. Disse brugsdata kan behandles med det formål at analysere brugen af ​​hjemmesiden og tjenesterne. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside og tjenester.

3.3 Vi behandler muligvis dine webstedsbrugerkontodata ("kontodata"). Kontodataene kan omfatte dit navn og din e-mailadresse. Kilden til kontodata er dig eller din arbejdsgiver. Kontodataene kan behandles med det formål at drive vores hjemmeside, levere vores tjenester, sikre sikkerheden af ​​vores hjemmeside og tjenester, vedligeholde sikkerhedskopier af vores databaser og kommunikere med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.4 Vi kan behandle oplysninger, som du lægger op til offentliggørelse på vores hjemmeside eller gennem vores tjenester ("publikationsdata"). Offentliggørelsesdataene kan behandles med det formål at muliggøre en sådan offentliggørelse og administrere vores hjemmeside og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.5 Vi kan behandle oplysninger indeholdt i enhver forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og/eller tjenester ("forespørgselsdata"). Forespørgselsdataene kan behandles med det formål at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og/eller tjenester til dig. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, efter din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.6 Vi kan behandle oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og/eller tjenester, som du indgår med os og/eller via vores hjemmeside ("transaktionsdata"). Transaktionsdataene kan omfatte dine kontaktoplysninger, dine kortoplysninger og transaktionsoplysningerne. Kilden til transaktionsdataene er dig og/eller vores betalingstjenesteudbyder. Transaktionsdataene kan behandles med det formål at levere de købte varer og/eller tjenester og føre korrekte registre over disse transaktioner. Det juridiske grundlag for denne behandling er udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt; forudsat at, hvis du ikke er den person, der indgår kontrakt med os, er det juridiske grundlag for denne behandling vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning.

3.7 Vi kan behandle oplysninger, som du giver os med det formål at abonnere på vores e-mail-meddelelser og/eller nyhedsbreve ("meddelelsesdata"). Meddelelsesdataene kan blive behandlet med det formål at sende dig de relevante meddelelser og/eller nyhedsbreve. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig kommunikation med besøgende på vores websted og tjenestebrugere ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.8 Vi kan behandle identificere generel kategori af data. Disse data kan omfatte listespecifikke dataelementer. Kilden til disse data er identificeret kilde. Disse data kan behandles til bestemte formål. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig at specificere legitime interesser ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller tage skridt, efter din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.9 Vi kan behandle enhver af dine personoplysninger, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelse og hævdelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

3.10 Vi kan behandle enhver af dine personlige data, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt med det formål at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styring af risici eller indhente professionel rådgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt beskyttelse af vores virksomhed mod risici.

3.11 Ud over de specifikke formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger, som er beskrevet i dette afsnit 3, kan vi også behandle enhver af dine personoplysninger, hvor en sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller i for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

3.12 Du skal ikke give nogen anden persons personlige oplysninger til os, medmindre vi beder dig om at gøre det.

4. Levering af dine personlige oplysninger til andre

4.1 Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og/eller professionelle rådgivere i det omfang, det er rimeligt nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styring af risici, opnå professionel rådgivning eller etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, uanset om det er i retten sager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

4.2 Dine personlige data opbevaret i vores webstedsdatabase ELLER Identificer personlige datakategorier eller -kategorier vil blive lagret på serverne hos vores hostingtjenesteudbydere, der er identificeret på https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

4.3 Vi kan videregive specificerede persondatakategorier eller -kategorier til vores leverandører eller underleverandører identificeret på Https://www.chesterfieldsofacompany.com/ i det omfang, det er rimeligt nødvendigt til specificerede formål.

4.4 Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger, der er angivet i dette afsnit 4, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, uanset om det er under retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

5. Internationale overførsler af dine personlige data

5.1 I afsnit 5 giver vi oplysninger om de omstændigheder, hvorunder dine personoplysninger kan blive overført til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

5.2 Hostingfaciliteterne for vores hjemmeside er placeret i bestemte lande. Europa-Kommissionen har truffet en "beslutning om tilstrækkelighed" med hensyn til databeskyttelseslovene i hvert af disse lande. Overførsler til hvert af disse lande vil være beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger, nemlig brugen af ​​standarddatabeskyttelsesklausuler vedtaget eller godkendt af Europa-Kommissionen, som du kan få en kopi af fra kilden ELLER angive passende sikkerhedsforanstaltninger og midler til at opnå en kopi.

5.3 Angiv kategori eller kategorier af leverandør eller underleverandør er ELLER er beliggende i specificerede lande. Europa-Kommissionen har truffet en "beslutning om tilstrækkelighed" med hensyn til databeskyttelseslovene i hvert af disse lande. Overførsler til hvert af disse lande vil være beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger, nemlig brugen af ​​standarddatabeskyttelsesklausuler vedtaget eller godkendt af Europa-Kommissionen, hvoraf en kopi kan fås fra kilden ELLER specificerer passende sikkerhedsforanstaltninger og midler til at opnå en kopi.

5.4 Du anerkender, at personlige data, som du indsender til offentliggørelse via vores hjemmeside eller tjenester, kan være tilgængelige via internettet rundt om i verden. Vi kan ikke forhindre andres brug (eller misbrug) af sådanne personlige data.

6. Bevare og slette personlige data

6.1 Afsnit 6 angiver vores datalagringspolitikker og -procedure, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forhold til opbevaring og sletning af persondata.

6.2 Personlige data, som vi behandler til ethvert formål eller formål, må ikke opbevares længere end nødvendigt til det formål eller med det formål.

6.3 Vi opbevarer dine personlige oplysninger som følger:

(a) brugsdata vil blive opbevaret i en minimumsperiode på 30 dage efter indsamlingsdatoen og i en maksimal periode på 90 dage efter denne dato;

(b) kontodata vil blive opbevaret i en periode på mindst 1 år efter datoen for lukning af den relevante konto og i en periode på højst 10 år efter denne dato.

(c) offentliggørelsesdata vil blive opbevaret i en minimumsperiode på 30 dage efter den dato, hvor den relevante publikation ophører med at blive offentliggjort på vores hjemmeside eller gennem vores tjenester, og i en maksimal periode på 90 dage efter denne dato;

(d) forespørgselsdata vil blive opbevaret i en periode på mindst 1 år efter datoen for forespørgslen og i en periode på højst 3 år efter denne dato;

(e) transaktionsdata vil blive opbevaret i en periode på mindst 1 år efter datoen for transaktionen og i en periode på højst 10 år efter denne dato.

(f) meddelelsesdata vil blive opbevaret i en minimumsperiode på 30 dage efter den dato, hvor vi bliver bedt om at ophøre med at sende meddelelserne, og i en maksimal periode på 1 år efter denne dato (forudsat at vi opbevarer meddelelsesdata i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde enhver anmodning, du fremsætter om aktivt at undertrykke meddelelser); og

g) Datakategorien vil blive opbevaret i en periode på mindst 1 år og højst i 10 år.

6.4 Uanset de øvrige bestemmelser i denne afdeling 6 kan vi opbevare dine personlige oplysninger, hvor en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons livsinteresser.

7. Dine rettigheder

7.1 I dette afsnit 7 har vi listet de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelsesloven.

7.2 Dine vigtigste rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) retten til adgang – du kan bede om kopier af dine personlige data;

(b) retten til berigtigelse – du kan bede os om at berigtige unøjagtige personoplysninger og at udfylde ufuldstændige personoplysninger;

(c) retten til sletning – du kan bede os om at slette dine personlige data;

(d) retten til at begrænse behandlingen – du kan anmode om brug for at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger;

(e) retten til at gøre indsigelse mod behandling – du kan gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger;

(f) retten til dataportabilitet – du kan bede om, at vi overfører dine personoplysninger til en anden organisation eller til dig;

(g) retten til at klage til en tilsynsmyndighed – du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger; og

(h) retten til at trække samtykke tilbage – i det omfang det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke, kan du trække dette samtykke tilbage.

7.3 Disse rettigheder er underlagt visse begrænsninger og undtagelser. Du kan lære mere om de registreredes rettigheder ved at besøge https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Du kan udøve enhver af dine rettigheder i forhold til dine personlige data ved skriftlig meddelelse til os ved at bruge kontaktoplysningerne angivet nedenfor.

8. Om cookies

8.1 En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en række bogstaver og tal), der sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikatoren sendes derefter tilbage til serveren hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

8.2 Cookies kan være enten "vedvarende" cookies eller "session" -cookies: en vedvarende cookie gemmes af en webbrowser og forbliver gyldig indtil dens indstillede udløbsdato, medmindre den slettes af brugeren inden udløbsdatoen; en session cookie udløber på den anden side i slutningen af ​​brugersessionen, når webbrowseren er lukket.

8.3 Cookies indeholder typisk ingen information, der personligt identificerer en bruger, men personlige data, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies.

9. Cookies, som vi bruger

9.1 Vi bruger cookies til følgende formål:

(a) autentificering og status – vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores hjemmeside, og når du navigerer på vores hjemmeside, og til at afgøre, om du er logget ind på hjemmesiden (cookies, der bruges til dette formål er: identificere cookies);

(b) personalisering – vi bruger cookies til at gemme oplysninger om dine præferencer og til at tilpasse hjemmesiden til dig (cookies, der bruges til dette formål er: identificere cookies);

(c) sikkerhed – vi bruger cookies som et element i de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges til at beskytte brugerkonti, herunder at forhindre svigagtig brug af loginoplysninger, og for at beskytte vores hjemmeside og tjenester generelt (cookies, der bruges til dette formål er: identificere cookies);

(d) annoncering – vi bruger cookies til at hjælpe os med at vise annoncer, der vil være relevante for dig (cookies, der bruges til dette formål er: identificere cookies);

(e) analyse – vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og ydeevnen af ​​vores hjemmeside og tjenester (cookies, der bruges til dette formål er: identificere cookies); og

(f) cookie-samtykke – vi bruger cookies til at gemme dine præferencer i forhold til brugen af ​​cookies mere generelt (cookies, der bruges til dette formål er: identificere cookies).

10. Cookies brugt af vores tjenesteudbydere

10.1 Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies kan blive gemt på din computer, når du besøger vores hjemmeside.

10.2 Vi bruger Google Analytics. Google Analytics indsamler information om brugen af ​​vores hjemmeside ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger bruges til at lave rapporter om brugen af ​​vores hjemmeside. Du kan finde ud af mere om Googles brug af oplysninger ved at besøge https://www.google.com/policies/privacy/partners/ og du kan gennemse Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy. De relevante cookies er: Identificer cookies.

10.3 Vi bruger identificere serviceudbyder til at specificere service. Denne tjeneste bruger cookies til bestemte formål(er). Du kan se denne tjenesteudbyders privatlivspolitik på https://www.chesterfieldsofacompany.com/. De relevante cookies er: Identificer cookies.

11. Administrere cookies

11.1 De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og slette cookies. Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog hente up-to-date oplysninger om blokering og sletning af cookies via disse links:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); og

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

11.2 Blokerende alle cookies vil have en negativ indvirkning på brugervenligheden af ​​mange hjemmesider.

11.3 Hvis du spærrer cookies, kan du ikke bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

12. Ændringer

12.1 Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside.

12.2 Du bør af og til kontrollere denne side for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer af denne politik.

12.3 Vi kan ELLER vil underrette dig om ændringer ELLER væsentlige ændringer af denne politik via e-mail.

13. Vores detaljer

13.1 Denne hjemmeside ejes og drives af Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Vi er registreret i England og Wales under registreringsnummer 07863177, og vores registrerede kontor er på 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Vores primære forretningssted er Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannien.

13.4 Du kan kontakte os:

a) pr. post til ovennævnte postadresse

(b) ved hjælp af vores hjemmeside kontakt formular;

(c) telefonisk på kontaktnummeret offentliggjort på vores hjemmeside; eller

(d) via e-mail, ved hjælp af e-mail-adressen offentliggjort på vores hjemmeside.

14. Databeskyttelsesansvarlig

14.1 Vores databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger er: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannien.